Γρανίτες – Σάντουιτς

Divine Sandwich

24x80g/122ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/04/divine.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

012345678900123456789001234567890

ml

0123456789001234567890

g

Cinque Stelle Μπισκότο

24x100g/130ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/04/cinque_steller_mpiskoto.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

012345678900123456789001234567890

ml

012345678900123456789001234567890

g

Spacerunner Γρανίτα

30x60g-60ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/SPACERUNNER-ΓΡΑΝΙΤΑ-30x60g-60ml.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

ml

0123456789001234567890

g

Squeezer Strawberry 24x110ml

24x110ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/Squeezer-STRAWBERRY-24x110ml.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

012345678900123456789001234567890

ml

Squeezer Lemon & Lime

24x110ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/Squeezer-LEMON-LIME-24x110ml.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

012345678900123456789001234567890

ml

Squeezer Orange

24x110ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/Squeezer-ORANGE-24x110ml.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

012345678900123456789001234567890

ml

Squeezer Cola

24x110ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/Squeezer-COLA-24x110ml.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

012345678900123456789001234567890

ml

Strawberry Γρανίτα

25x67g-80ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/STRAWBERRY-ΓΡΑΝΙΤΑ-25x67g-80ml.jpg
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

ml

0123456789001234567890

g