Κύπελλα

Häagen-Dazs Vanilla

MINICUP 24x95ml81g

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/04/hd_vanilla-minicuppng-320x354.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

ml

0123456789001234567890

g

Häagen-Dazs Belgian Chocolate

MINICUP 24x95ml81g

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/04/hd_belgian-minicup-320x353.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

ml

0123456789001234567890

g

Häagen-Dazs Cookies & Cream

MINICUP 24x95ml78g

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/04/hd_cookies_minicup-320x353.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

ml

0123456789001234567890

g

Häagen-Dazs Strawberry Cheesecake Minicup

24x95ml/81g

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/04/hd_strawberry_cheececake_minicup.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

g

0123456789001234567890

ml

Häagen-Dazs Salted Caramel Minicup

24x95ml/81g

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/04/haagen_salted_caramel_minicup.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

g

0123456789001234567890

ml

Häagen-Dazs Pralines & Cream

MINICUP 24x95ml81g

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/04/hd_pralines_minicup-320x353.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

ml

0123456789001234567890

g

Gravity Κύπελλο Κακάο

12Χ90g-200ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/GRAVITY-KΥΠΕΛΟ-ΚΑΚΑΟ-12Χ90g-200ml-2.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

g

012345678900123456789001234567890

ml

Καϊμάκι Κύπελλο

12x90g-200ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΚΑΪΜΑΚΙ-ΚΥΠΕΛΛΟ-12x90g-200ml-2.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

g

012345678900123456789001234567890

ml

Σύκο Κύπελλο

12x90g-200ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΣΥΚΟ-ΚΥΠΕΛΛΟ-12x90g-200ml-2.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

g

012345678900123456789001234567890

ml

Cold Sin Cup

20x90g-170ml

https://coldsin.gr/wp-content/uploads/2021/03/COLD-SIN-CUP-20x90g-170ml-1.png
0123456789001234567890

ΤΜΧ/ΚΙΒ

0123456789001234567890

g

012345678900123456789001234567890

ml